Vilka är de populäraste sporterna i Sverige? Och vilka idrotter ökar mest? Även om individuella idrotter blir mer och mer populära så är det fortfarande många som utövar lagidrott i någon form.

Svenskarnas deltagande i idrottsföreningar minskar. Men det betyder inte att medlemsantalet minskar i alla föreningar. Inom vissa idrotter ökar antalet utövare. Och fortfarande hör fotboll och innebandy till de sporter som har flest utövare i landet.

Fotboll är fortfarande den populäraste idrottsaktiviteten bland svenska barn mellan sex och tolv år, skriver DN. Fotboll är också den populäraste lagidrotten i världen, före cricket och landhockey. Mer om vilka sporter som är världens populäraste finns att läsa här. På andra plats kommer cricket, en sport som är nästan okänd på våra breddgrader, men desto mer populär i de f.d. brittiska kolonierna. Varenda gång som ärkefienderna Indien och Pakistan möts är det ett av de mest sedda idrottsevenemangen.

Svenskarna idrottar individuelltBouldering i klätterhall

Vilka sporter är det då som ökar snabbast? Enligt P3 Nyheter är de tre sporter som har ökat mest triathlon, klättring och skyttesport. Det är enkelt att se en gemensam nämnare här. Samtliga tre idrotter i topp utövas individuellt, samtidigt som det är enkelt att träna tillsammans med någon annan. Samhället är idag mer individualiserat än någonsin tidigare, och det avspeglas också i valet av idrott.

En annan sport, eller kanske snarare idrott, som ökar kraftigt, är e-sporten. Än så länge är det ganska få i Sverige som betraktar det som en sport, och detta trots att Sverige på många sätt ligger långt framme på detta område. De länder där e-sport är allra störst är USA och Sydkorea, men tack vare internet tar det idag mycket kort tid för fenomen och nyheter att spridas över världen. Mycket talar för att Sverige inom kort kommer att vara det främsta landet i Europa på detta område.